Samo sumnja stalna jest

Sumnja (Doubt), red. John Patrick Shanley

 • Sumnja (Doubt), red. John Patrick ShanleySmjestivši radnju u katoličku školu Saint Nicolas u Bronxu 1964. godine, redatelj i scenarist Micheal Patrick Shanley izravno dolazi na teren podžanra školskoga filma koji ima poprilično dugu tradiciju u američkoj kinematografiji. Narativna okosnica spomenutoga podžanra mahom se vrtila oko odnosa između učitelja i njihovih štićenika, koji su redovito bili zaogrnuti dostatnom dozom kako emocionalne empatije tako i potisnutih homoerotskih žudnji, koje su redovito težile probijanju na površinu. Jedan takav, emocionalno i seksualno ambivalentan i ne sasvim izdiferenciran odnos pronalazimo i u Shanleyevu filmu, a vrti se oko novoga svećenika u župi, oca Brendana Flynna (Philip Saymour Hoffman) te učenika Donalda Millera (Joseph Foster), koji je ujedno i prvi crni učenik u povijesti te ustanove, što je u to doba rasnih previranja u Sjedinjenim Američkim Državama bila situacija koja je mogla dovesti do odbacivanja i neprihvaćanja. Kroz verbalni duel njegove majke (Viola Davis) i ravnateljice škole, časne sestre Aloysius Beauvier (Meryl Streep), koji svakako predstavlja klimaks filma, naznačeno je i buđenje dječakove (homo)seksualnosti, što ga u danom vremenu čini dvostrukim outsiderom – zbog rasne pripadnosti i otklona od heteronormativne većine.
  Sumnja (Doubt), red. John Patrick Shanley
  Međutim, u Sumnji je fokus zanimanja s odnosa učenik-učitelj, koji ostaje pozadinski te namjerno neizdiferenciran, premda je od presudne važnosti za daljnji razvoj naracije, usmjeren na odnose među nastavničkim osobljem, pri čemu prvi predstavlja svojevrsni katalizator koji pokreće ovaj drugi. Stoga se Sumnja, nastala prema Shanleyevoj vlastitoj i Pulitzerom nagrađenoj drami, s uspjehom prikazivanoj i na Broadwayju, može iščitavati na više razina jer je središnji odnos svojevrsna prizma kroz koju se zrcale svi ostali društveni odnosi.

  Sumnja (Doubt), red. John Patrick ShanleyFilm ima izrazito komorno ozračje. Radnja je mahom smještena u interijere katoličke škole, čime se sugerira zatvoreni mikrokozmos temeljen na nizu strogih i krutih pravila koje valja slijediti. Takvo ozračje izravno korespondira s psihičkim i verbalnim tenzijama između oca Flynna i časne sestre Aloysius, koja ga sumnjiči da je seksualno iskoristio dječaka. Redatelj vješto odbija podcrtati Flynnovu krivnju, zaogrnuvši njegov lik plaštom ambivalentnosti, jer bit ionako nije sadržana u pitanju je li učinio ono za što ga se sumnjiči, nego u sukobu dvaju dijametralno različitih svjetonazora: jednoga liberalnoga, koji smatra da svi imaju pravo biti prihvaćeni i voljeni te drugoga, rigidnoga i represivnoga, koji se nikako ne može otrgnuti od okamenjenih pravila jer samo na taj način može zadržati, ali i projicirati svoju moć na okolinu.
  Sumnja (Doubt), red. John Patrick Shanley
  Shanleyjev nas film zapravo izravno navodi na fukoovsko područje nadzora i kazne. Tu je ponovno sugestivna, komorna atmosfera koju redatelj postiže, od presudne važnosti jer izvrsno podcrtava sustav kažnjavanja i discipline koji se nastoji ostvariti u školi kako bi se proizveli pojedinci po mjeri sustava. Sestra Aloysius zna kako kazniti diskretno i bolje te održavati rigidni sustav discipline nadzirući učenike i djelatnike. Usmjerena je na ono što je kod učenika dovelo do, prema njezinu mišljenju, neprihvatljivoga ponašanja kako se to ne bi ponovilo ubuduće, s ciljem da se učenici rehabilitiraju i promijene, osvijeste svoja djela. Naglasak je stoga premješten s tjelesnog kažnjavanja (često prisutnoga u školskom podžanru) na psihičku kontrolu kojom bi se trebalo dovesti do unutrašnje promjene, a pojedince se najbolje može kontrolirati tako što ih se promatra. Obratite pozornost kako redatelj organizira prostor u filmu. Sestra Aloysius često se nalazi na povišenom terenu koji joj omogućuje vidljivost mase koja se nalazi ispod nje.

  Sumnja (Doubt), red. John Patrick ShanleyProstorna organizacija škole sa zatvorenim dvorištem i sustavom učionica u sjećanje priziva zatvorski ambijent, gdje ona reprezentira sadističkoga upravitelja, a ostalo nastavno osoblje njezini su čuvari, dakle, različite tehnike discipline osmišljene prvotno za kriminalce sada su iskorištena za nova, moderna čvorišta kontrole. Izvrstan je prizor kada daje upute mladoj i naivnoj časnoj sestri James (Amy Adams) kako bolje nadzirati učenike (među ostalima tako da stavi sliku pape na ploču kako bi u odrazu stakla vidjela što joj učenici rade iza leđa!), a njezina će indoktrinacija u konačnici proizvesti dalekosežne posljedice za ostale aktere priče, kroz prizmu težnje za totalnom kontrolom. Pojedinci također nisu procjenjivani prema tome jesu li njihovi postupci ispravni ili pogrešni, nego se ponašanje uspoređuje s ostalima, što dovodi do uniformiranosti, a problem predstavlja jedini crni učenik u školi, koji već svojom rasom iskače od okoline (a kako kasnije saznajemo i seksualnom orijentacijom), što se neprestano ističe ravnateljičinim stavom da treba izdržati samo do lipnja kada će učenik krenuti u srednju školu. Sam čin ispitivanja učenika, čime se postiže njihova diferencijacija i prosuđivanje, zauzima važno mjesto u filmu jer otkriva istinu o onima koji mu bivaju podvrgnuti, pa se na taj način kroz cijeli sustav normi i pravila koje ono uključuje zapravo nastoji ostvariti kontrola.

  Naravno, u kontekstu odnosa između nastavničkog osoblja i učenika te su situacije sasvim očite, premda zanimljive jer metode koje sestra Aloysius primjenjuje prema podređenima, koristi i za kontroliranje nadređenih, čije se ponašanje ne uklapa u njezine kanone. Dakle, iste one postupke koje je primjenjivala na nadzor i kontrolu djece primijenit će, ponešto suptilnije, uz pomoć indoktrinirane sestre James koja će preuzeti ulogu onoga koji nadzire, i na oca Flynna, a tada je redatelj svojoj uzbudljivoj psihološkoj igri mogao dati oduška.
  Sumnja (Doubt), red. John Patrick Shanley
  Otac Flynn liberalnim i otvorenim svjetonazorom, težnjom za promjenama te prihvaćanjem različitosti, uključivanjem marginaliziranih i oplemenjavanjem većine onime što mogu naučiti od drugih, izravno dovodi u pitanje sustav sazdan na kontroli i higijeni, kako moralnoj tako i tjelesnoj. Stoga će i sestra Aloysius nastojati svoju moć i dominaciju projicirati na njega kroz sustav psihičke kontrole i nadzora. Sjetite se samo kako gleda na duge nokte oca Flynna te mu savjetuje da ih skrati, premda će se on pokazati kao težak zalogaj zbog muške dominacije u katoličkoj crkvi, što je neće nagnati da posustane, nego će proizvesti daljnju frustraciju da ustraje u učvršćivanju vlastite moći, pa će i sam otac Flynn biti podvrgnut seriji ispitivanja i procjena. Film vješto podcrtava kako se oni koji se prave najvećim moralnim autoritetima zapravo licemjerno, pomoću različitih mehanizama društvene kontole, kriju iza vlastitih slabosti.

  Sumnja (Doubt), red. John Patrick ShanleyOsim sugestivne atmosfere, Shanleyju ide u prilog što je mnoga pitanja u filmu ostavio otvorenima, čime nije želio sugerirati gledateljima nikakve zaključke, nego je ostavio prostora da sami popunjavaju priču i postanu njezinim aktivnim sudionicima.

  Redatelj možda u konačnici najviše duguje svojim glumcima. Philip Saymour Hoffman izvrsno je dočarao ambivalentni karakter, Meryl Streep je više nego uvjerljiva, represivna časna sestra, premda joj je uloga u završnici izmakla kontroli te je počela ponešto preglumljivati. Amy Adams je sjajna kao sestra James, a možda najveće otkriće je Viola Davis koja briljira u kratkoj ulozi dječakove majke te izvrsno podcrtava svu društvenu problematiku koja se zrcali u filmu.

  © Dejan Durić, KULISA.eu, 3. veljače 2009.

Piše:

Dejan
Durić

kritike i eseji